Kaupantekoon tarvitaan luottamusta

Viimeisten viikkojen aikana on monesta suunnasta tullut impulssia luottamuksen käsittelyyn. Jotta myyntityötä voi menestyksekkäästi tehdä, on asiakkaan ja myyjän välille synnyttävä luottamus, jonka rakentaminen asiakassuhteessa on hyvin pitkälti myyjän vastuulla.
Jotta luottamusta pystyy rakentamaan, tulee myyjällä olla hyvät vuorovaikutustaidot. Myynnin perusta kun rakentuu nimenomaan luottamukselliselle vuorovaikutukselle.

Puhelimessa kehon ilmeillä ja eleillä ei pysty vakuuttamaan keskustelukumppania, siksi luottamuksen rakentamiseen tarvitaan vielä kasvokkain myymistä vahvemmin kaksi korvaa ja luontaisesti hymyilevä suu. Kasvokkain tapahtuvassa  myynnissä kehoon taas täytyy kiinnittää erityistä huomiota, sillä sanattomat viestit ovat erittäin merkittävässä asemassa luottamusta luodessa. Jos keho puhuu sanojen kanssa eri kieltä,  uskoo vastaanottaja enemmän kehon viestejä.

Itsetuntemuksesta muiden ymmärrykseen

Jotta myyjä ymmärtäisi paremmin asiakastaan, on olennaista, että myyjä tuntee ensin itsensä ja ne ominaisuudet, jotka ovat hänen omia luontaisia vahvuuksiaan kaikessa toiminnassa. Ymmärtämällä itseään, on helpompi ymmärtää myös asiakkaiden erilaisuuksia, ja sitä että heidän päätöksentekoonsa tulee vaikuttaa erilailla, jos haluaa parantaa myyntituloksia. Siksi en lainkaan ymmärrä, että jotkut yritykset edelleen tekevät myyntityötä paperista luettaviin spiikkeihin uskoen ja myyjät niiden käyttöön pakottaen. Jos asiakas ei osta myyjän tavalla, on vaihdettava myyntitapaa sellaiseksi joka luo asiakkaassa luottamusta.

Ihmisten erilaisuuden tutkimiseen on olemassa monia erilaisia testejä, joista sosiaalisessa mediassakin välillä pyörii monenlaisia viihde- ja käyttöarvoltaan erilaisia versioita. Mikään persoonallisuustesti ei ole vielä vakuuttanut täysin tieteellisintä kenttää, mutta siitä ei ole epäilystäkään, etteivätkö luontaiset toimintamallit ihmisillä ole erilaisia. Monenlaisia psykologisia testejä käytetäänkin usein esim. rekrytoinnin tai esimiestoiminnan työkaluina.

Myynnin ollessa vahvasti vuorovaikutusta, suosittelen hyödyntämään myös myynnin tulosten parantamiseksi enemmän ihmisten erilaisuutta avaavia työkaluja. Sillä myös meitä myyjiä on erilaisia, eikä voi sanoa, että tullakseen huippumyyjäksi, pitäisi myyjän olla se stereotyyppinen ekstrovertti moottoriturpa. Mieluummin nimenomaan ei.

Taatusti Erilainen Myyntivalmennus

Tuodaksemme uusia työkaluja myyntiin, itseymmärrykseen ja luottamuksen rakentamiseen, on Huippumyynti aloittanut yhteisvalmennukset sensomotoriikan asiantuntijan Jouko Mikkolan kanssa. Sensomotorinen metodi, eli toiminnallinen neurologia kartoittaa yksilön vahvuuksia ja luontaisia ominaisuuksia ihmiskehon ominaisuuksista, siten ettei mukana ole persoonallisuustestien vastauksissa usein ilmeneviä toive- ja kieltämisminää. Ihmismieli voi välillä tehdä tepposiaan, mutta keho ei valehtele. Siksi asiakaskin uskoo ristiriitatilanteessa enemmän myyjän kehoa kuin sanoja.

Taatusti Erilaisissa Myyntivalmennuksissa kartoitetaan osallistujien ominaisuuksia kehosta ja tuodaan käytännön esimerkit erilaisista luontaisista vahvuuksistamme myyntiin ja kaikkeen vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Tarkoituksena ei ole pitää inspiraatiopuheenvuoroja satojen ihmisten saleille, vaan hyvin yksilöllisiä ja vuorovaikutteisia päiviä pienille ryhmille, jotta jokainen osallistuja saisi mahdollisimman paljon oivalluksia sovellettavaksi ihan jokapäiväisessä käytännön työssään. Parhaiden valmennusten tuloshan mitataan vasta koulutusten jälkeen tapahtuvassa jokapäiväisessä työssä.

Me pyrimme lisäämään omaa luottamustamme asiakkaiden silmissä jo nyt lupaamalla, että mikäli valmennuspäivistä ei irtoa mitään uutta ja erilaista ajateltavaa, niin osallistujat saavat rahansa takaisin.

Tervetuloa Taatusti Erilaisiin Valmennuksiin Tampereella 29.11. tai Hämeenlinnassa 30.11., joissa tarjoamme sinulle käytännöllisiä työkaluja luottamuksen rakentamiseen ja parempiin myyntituloksiin!

Lisätiedot: https://www.facebook.com/events/186406281909679/
www.joukomikkola.fi/myyntivalmennus

Ps. Huomisilla myynnin aamukahveilla klo 8.30 keskustelemme asiasta myös lisää!
Tässä linkki aamukahvikeskusteluun: https://www.facebook.com/www.huippumyynti.fi/videos/vb.1684821545141706/1866924396931419/?type=2&theater

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *