Huippumyynnin myyntikoulutuksissa lähestyminen on käytännöllistä. Yhtä ainoaa oikeaa tapaa myydä ei ole, joten koulutuksen aikana löydetään osallistujille parhaiten toimiva tapa keskustelun ja konkreettisten esimerkkien kautta. Koulutusten aikana parhaat tavat myydä leviävät osallistujien kesken.

Koulutuksen sisältö rakennetaan aina kunkin yrityksen tarpeiden pohjalle. Koulutuksessa voidaan käydä läpi myynnin perusprosessi ja sen kriittiset vaiheet kokonaisuudessaa, ja kannustaa toimimaan ns. talon tavalla. Vaihtoehtoisesti voidaan keskittyä 1-3 rajatumpaan kipukohtaan ja hakea niihin ratkaisuja. Koulutukset ovat käytännönläheisiä ja suunniteltu niin, että opit on helppo viedä käytäntöön.

Tyypillisiä aiheita ovat esimerkiksi

 • Kuinka pysäytän asiakkaan ja saan hänet kuuntelemaan?
 • Millainen on hyvä tarvekartoitus? Miten kysyn kysymyksiä oikein?
 • Kuinka rytmitän tapaamisen?
 • Miten tunnistan asiakkaan persoonallisuustyypin ja mukautan kommunikaatiotani sen mukaisesti?
 • Miten annan hyvän ensivaikutelman?
 • Millainen on houkutteleva tarjous?
 • Kuinka clousaan kaupan rennosti?
 • Kuinka nopeutan myyntiprosessia?
 • Miten saan asiakkaan ostamaan uudestaan?

Myynnin aiheiden lisäksi valikoimaan kuuluu myös mentaalivalmennus, jota kannattaa hyödyntää mikäli yksittäisellä myyjällä ilmenee päänsisäisiä esteitä kaupanteolle.

Järjestämme yksittäisiä koulutuspäiviä tai pidempiä kokonaisuuksia. Myyntikoulutuksemme on kerrallaan joko puolen päivän (2-3h) tai päivän mittainen (4-6h). Koulutusta rytmitetään lounas- ja kahvitauoilla.

Koulutus rakennetaan yleensä tälle mallille:

 1. Keskustelu yrityksen toimintatavoista sekä koulutuksen tavoitteista ja sisällöistä: mihin keskitytään, mitä halutaan saavuttaa tai muuttaa, millä tasolla kukin myyjä nyt on, jne.
 2. Esitehtävät myyjille (itsearviointi)
 3. Koulutus halutusta aiheesta / aiheista. Koulutuksen lopuksi jokainen osallistuja päättää mitä hän aikoo kokeilla seuraavilla asiakaskäynneillä
 4. Oppien vieminen käytäntöön, myynnin johto seuraa kehittymistä
 5. Palaute: kuinka koulutus onnistui (2-3 kk kuluttua)

Kun koulutuspäiviä on useampia, kunkin päivän aluksi kerrataan mitä viimeksi opittiin ja käydään läpi kuinka kotitehtävät sujuivat. Koko ohjelman sisältöä ei tarvitse (eikä kannata) päättää etukäteen. Runkoon voidaan lisätä uusia aiheita sen mukaan mitä koulutuksissa havaitaan, myyjät kokevat tarpeelliseksi, tai kentällä nousee esiin.

Koulutusten hinnat alkavat 1990 eurosta lisättynä arvonlisäverolla. Pidemmistä koulutuksista laskemme tarjouksen, joka sisältää aina kaiken, eli et ylläty koulutuksen jälkeen matka- tai majoituskulutuista tai laskutuslisistä.